Čím sa riadime pri práci

V spoločnosti SISA auditing sa okrem samotného auditu zaoberáme  tiež  odborným poradenstvom. Povaha našej práce nás zaväzuje k tomu, aby sme svoj servis poskytovali s maximálnou diskrétnosťou a v súlade s vysokými etickými štandardmi. Dôvera našich klientov je tým najdôležitejším, čo máme a robí nám radosť, že sme si v priebehu rokov medzi klientmi v Bratislave i jej okolí vybudovali kredit, vďaka ktorému s nami radi a pravidelne spolupracujú i niektoré z najvýznamnejších regionálnych spoločností.

Klienti k nám však prichádzajú s veľmi rozmanitého prostredia a z celého radu odvetví, pričom našou úlohou  je mimo iného i prispôsobiť svoje služby na mieru priamo  ich typu podnikania. Pri svojej práci sa snažíme byť čo možno najflexibilnejší  a vyhovieť klientom v maličkostiach i v celkovom zameraní spolupráce.

Audítorské služby i ekonomické poradenstvo sú založené na úzkej spolupráci s klientom a na otvorenej  vzájomnej komunikácii a na nás je nastaviť celú spoluprácu tak, aby podnikanie klienta skutočne posunula vpred a neoberala ho o čas alebo prostriedky. Zvládneme pružne reagovať i na neobvyklé alebo zložité požiadavky a vyhovieť tak vieme takmer všetkým. Budeme radi, pokiaľ to vyskúšate sami – na detailoch našej spolupráce sa s nami môžete dohodnúť telefonicky alebo sa za nami kedykoľvek staviť priamo v našej kancelárii v Bratislave. Tešíme sa na Vás!