Naše kompletné služby

Hľadáte kvalitné audítorské služby alebo poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní? V spoločnosti SISA auditing Vám radi ponúkneme kvalitný servis presne na mieru Vašim potrebám. Konkrétny priebeh spolupráce záleží zakaždým na dohovore s klientom, a preto budeme radi, aksa nám ozvete a dáte nám vedieť, ako byste si naše služby predstavovali, alebo sa opýtate na niektorú službu, ktorú ste na našich webových stránkach nenašli.

Audítorské služby

Audítorské služby tvoria centrálnu časť našej ponuky a našu hlavnú špecializáciu. Pretože sa im venujeme už dlhéroky, máme perfektný prehľad o platnej legislatíve i o podnikateľskej oblasti v celom našom regióne. Audítorské služby využívajú predovšetkým veľké a stredné firmy, medzi našimi klientmi je ale i celý rad fyzických osôb, nadácií, verejných inštitúcií alebo trebárs záujmových organizácií. Úlohou dobrého audítora je overiť korektnosť účtovníctva ako takého, účtovných závierok i výročných správ a pomoc klientovi s nápravou akýchkoľvek zistených problémov. Pretože pri realizácii audítorských služieb poznáme Vaše podnikanie skutočne zblízka, je pre nás zásadné zaručiť Vám absolútnu diskrétnosť a dodržovanie etických princípov.

V rámci audítorských služieb realizujeme

  • priebežný audit správnosti vedenia účtovníctva
  • audítorské overenie individuálnej, mimoriadnej i konsolidovanej účtovnej závierky
  • overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

Poradenstvo

Pretože sa v oblasti účtovníctva a audítorských služieb pohybujeme tak dlho, dokážeme Vám pomôcť tak povediac s akýmkoľvek zložitým problémom, s ktorým sa v rámci svojho podnikania stretnete. Patria sem otázky v oblasti účtovníctva a daňovej evidencie i obecné ekonomické a podnikateľské otázky. Radi Vám pomôžeme s výzvami, ktoré Vás pri riadení Vašej firmy nevyhnutne postretnú, i s drobnými technickými ťažkosťami. Perfektne sa orientujeme v platnej legislatíve i ďalších súvisiacich pravidlách a i Vám umožníme držať tempo s ich zmenami.

Okrem samotného ekonomického a podnikateľského poradenstva ponúkame tiež pomoc s vypracovaním

  • ekonomických analýz
  • strategických dokumentov
  • výročných správ
  • konsolidovaných účtovných závierok
  • prehľad peňažných tokov.