Skúsenosti s auditom

V spoločnosti SISA auditing sa audítorským službám odbornému poradenstvu venujeme už od roku 1992, od roku 1993 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Za posledných dvadsaťpäť rokov sme dostali možnosť spolupracovať so stovkami klientov z radu obchodných spoločností, fyzických osôb i verejných inštitúcií z Bratislavy, Dunajskej Stredy, Komárna i ich širokého okolia.

Sme radi, že máme na naše služby pozitívne ohlasy a že veľa z nich s nami spolupracuje na dlhodobej báze. Robíme všetko preto, aby sme ich dôveru nesklamali, a tak sa naša audítorská kancelária neprestáva vyvíjať. Je pre nás dôležité držať krok s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú oblasti audítorských služieb, účtovníctva, daní i podnikania ako takého.

Starostlivo sledujeme ekonomickú situáciu a podnikateľské prostredie v regióne a svoje znalosti využívame vždy tak, aby našim klientom pomohli posunúť sa ďalej. Máme za to, že dvadsaťpäť  rokov úspešnej existencie o kvalite našich služieb vypovedá samo o sebe – budeme však radi, pokiaľ  sa o nej kedykoľvek presvedčíte sami. Veríme, že s naším servisom budete rovnako  spokojní ako naši terajší klienti!